Strażacy-ochotnicy jednostek OSP z terenu gminy Lubawa otrzymali 17 października podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie specjalistyczny sprzęt za prawie 70 tys. złotych. 

Przekazania sprzętu dokonali Wójt Gminy Lubawa - Pan Tomasz Ewertowski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie - bryg. Piotr Wlazłowski.   

Na kwotę dofinansowania złożyły się środki z budżetu gminy oraz dotacje uzyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wspiera Ochotnicze Straże Pożarne dofinansowując zakup sprzętu i wyposażenia oraz przeprowadzanie remontów strażnic.

W tym roku, dzięki pozyskanym środkom, strażacy otrzymali pompy do wody zanieczyszczonej, prądownice wodne, drabiny przenośne, rozdzielacze, sygnalizatory bezruchu, węże tłoczne, latarki, rękawice specjalne, szelki ratownicze, ubrania specjalne, obuwie strażackie, hełmy strażackie i kominiarki. Na remonty budynków OSP w Gutowie i OSP w Lubstynku zabezpieczono ponad 15 tys. zł.

Dodatkowo duża pula środków finansowych na rzecz ochotniczych straży pożarnych została przeznaczona również z Ministerstwa Sprawiedliwości. Gmina Lubawa dzięki tej dotacji uzyskała ponad 113 tys. zł. na sprzęt do ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych w wypadkach, a 1% tej kwoty stanowią pieniądze z budżetu gminy .

Zakupione wyposażenie samochodów strażackich w postaci detektorów napięcia, defibrylatora czy ratowniczych zestawów PSP R1, zostanie przekazane ochotnikom 24 października br.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski – KP PSP w Iławie.
Zdjęcia: Urząd Gminy Lubawa