13 października br. w Pieniężnie odbyło się uroczyste przekazanie strażakom-ochotnikom nowego pojazdu ratowniczego oraz sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Strażacy-ochotnicy z jednostki OSP w Pieniężnie otrzymali nowoczesny pojazd średni ratowniczo-gaśniczy, który wzmocni potencjał ratowniczy jednostki. Włączenie pojazdu pożarniczego do służby rozpoczęło się od poświęcenia wozu strażackiego przez proboszcza parafii p. w. św. Piotra i Pawła ks. Marka Adamczyka.

Kluczyki i dokumenty do nowego pojazdu GBA Renault wręczali:

- Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo

- Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko

- V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz

- Starosta Braniewski Leszek Dziąg

Samochód pozyskany został dzięki staraniom strażaków i  Burmistrza Pieniężna Kazimierza Kiejdo przy współpracy z Radą Miejską oraz dzięki udzielonemu wsparciu: KG PSP, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Powiatu Braniewskiego. Wóz zakupiono za kwotę 769 980 zł z czego:

- 250 000 zł pozyskane zostało w ramach dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

- 50 000 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego

- 10 000 zł z Powiatu Braniewskiego. 

Podczas sobotniej uroczystości przekazano również sprzęt ratowniczy, zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt wręczali: Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, V-ce Wojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Wyposażenie ratownicze otrzymali przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Pieniężno: OSP w Pieniężnie, OSP w Kierpajnach Wielkich, OSP w Lechowie oraz OSP w Plutach.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Na uroczystość przekazania przed remizę jednostki OSP przybyli członkowie jednostek OSP, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo, mieszkańcy oraz sympatycy pożarnictwa.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie