W dniu 15.10.2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbyło się szkolenie oraz ćwiczenia w zakresie współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Polską Spółką Gazownictwa podczas nagłych zdarzeń związanych z infrastrukturą gazową. W szkoleniu udział wzięły jednostki PSP z Nidzicy, Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego oraz Olsztyna.

Podczas szkolenia teoretycznego omówiono zagrożenia związane z uwolnieniem gazu, charakterystykę rurociągów gazowych oraz zasady postępowania w przypadku wycieków. Następnie przeprowadzono ćwiczenie praktyczne związane z organizacją akcji ratowniczej podczas usuwania skutków wycieku gazu. Manewry przeprowadzono w okolicach stacji redukcyjnej znajdującej się w pobliżu Nidzicy. Uczestniczyli w nich dodatkowo funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nidzicy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łynie.

Przeprowadzone szkolenie jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Państwową Strażą Pożarną oraz Polską Spółką Gazownictwa. Jego celem jest zapewnienie sprawnego działania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, prowadzenie działań edukacyjnych w ramach szkoleń i ćwiczeń oraz wzajemne przekazywanie informacji o zdarzeniach. Działania te podjęte są z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Szkolenie i ćwiczenia przeprowadził wydział operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie we współpracy z Polską Spółką Gazownictwa.

Informacja i zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy