Przez ostatnie miesiące dwudziestu ośmiu druhów zdobywało wiedzę teoretyczną w systemie e-learningowym z zakresu szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP.

We wrześniu przyszli strażacy-ratownicy przystąpili do egzaminu sprawdzającego. Pozytywny wynik był przepustką do udziału w  dwumiesięcznym szkoleniu praktycznym. Zajęcia praktyczne w systemie weekendowym odbywały się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Do szkolenia przystąpiły druhny i druhowie z gmin Dąbrówno, Grunwald, Ostróda, Miłomłyn, Małdyty i Miłakowo.

Przez dwa miesiące poznawali zagadnienia m.in. z metod uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów czy taktyki zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. Zwieńczeniem wymagającego szkolenia był egzamin pisemny i praktyczny, który odbył się 14 października br. Komisję egzaminacyjną tworzyli: dh Ryszard Harasim – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, kpt. Łukasz Zaniewski z wydziału operacyjno-szkoleniowego ostródzkiej komendy oraz kpt. Bogdan Grzymowicz – zastępca dowódcy jrg w Morągu. Dwudziestu pięciu strażaków-ochotników  pomyślnie zdało egzamin i odebrało z rąk Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie kpt. Rafała Napiórkowskiego zaświadczenia ukończenia szkolenia. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi strażakami, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Łukasz Zaniewski