W poniedziałek 8 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej nr 1 w Iławie uczestniczyli w wykładzie na temat zasad bezpiecznego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożeń oraz możliwościom ich zapobiegania.

Podczas prelekcji dzieci mogły również zapoznać się z pracą strażaków oraz związanych z nią zagrożeniami. Prelekcje związane z akcją informacyjno-edukacyjną „Kręci Mnie Bezpieczeństwo” poprowadził kpt. Piotr Szysler – dowódca zmiany w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP w Iławie. Kampania społeczna organizowana jest pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i głównym jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem.

Omówiono zagrożenia pożarowe, jakie mogą pojawić się w szkole, domu lub innym miejscu. Poinformowano uczniów, jak unikać zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i w jaki sposób można się przed nim zabezpieczyć.

Przedstawione zostały materiały szkoleniowe dotyczące pożaru tłuszczy w gospodarstwach domowych oraz jak im zapobiegać. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym dzieci rozmawiały z prowadzącym na temat zasad bezpieczeństwa na zalodzonych akwenach. Na potrzeby tego projektu każdy uczeń na zakończenie otrzymał materiały edukacyjno-informacyjne.

W końcowej części spotkania dzieci chętnie zadawały różne nurtujące je pytania. Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych uczniów.

Opracował: kpt. Krzysztof Rutkowski - KP PSP w Iławie
Zdjęcia: kpt
. Piotr Szysler - KP PSP w Iławie