30 sierpnia na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą Zastępcy Dowódcy JRG mł. kpt. Grzegorza Dziobaka.

Odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne pożegnał Komendant Powiatowy PSP w Mrągowie bryg. Krzysztof Grabias, strażacy, pracownicy cywilni Komendy i emeryci których grono powiększy. W krótkich słowach został przedstawiony przebieg służby i osiągnięcia dowódcy oraz jego wkład w rozwój bazy socjalnej i sprzętowej ze szczególnym podkreśleniem spraw zwianych z budową podstaw nowoczesnego ratownictwa wodno –nurkowego.
Wszyscy zebrani życzyli wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia.
Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Mrągowie