W ostatnim okresie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko wizytował kolejne jednostki ochrony przeciwpożarowej  znajdujące się w powiecie braniewskim.


Tym razem Komendant odwiedził strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie podczas ich pełnienia służby oraz strażaków-ochotników z jednostek OSP w Lipowinie, Płoskini i Pieniężnie. Strażacy przedstawili komendantowi warunki socjalno-bytowe panujące w remizach OSP.

Dodatkowo Szef braniewskich strażaków mógł zapoznać się z potencjałem sprzętowym stanowiącym wyposażenie jednostek OSP oraz omówić potrzeby i braki w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP będących w strukturach KSRG. W chwili obecnej trwają prace remontowe realizowane w strażnicach OSP Pieniężno oraz Płoskinia. Jednostka OSP Pieniężno w roku bieżącym obchodzić będzie jubileusz 70.lecia swojej działalności. Podczas spotkania rozmawiano również o potrzebach sprzętowych, perspektywach dalszego rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych oraz realizację zakupów z dofinansowania otrzymanego od Komendanta Głównego PSP, w ramach dotacji KSRG i wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, na wyposażenie strażaków-ochotników z woj. warmińsko-mazurskiego. To kolejne wizyty Komendanta Powiatowego PSP w siedzibach jednostek OSP w powiecie braniewskim.

/Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/