Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Kronik, którego organizatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na szczeblu wojewódzkim Konkurs organizuje - z upoważnienia Prezydium - Komisja Historyczna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Dla prawidłowego przebiegu Konkursu i dotarcia do jak największej liczby kronikarzy należy dążyć do organizowania powiatowych przeglądów kronik poprzedzających konkurs na szczeblu wojewódzkim.

Wyłonione w eliminacjach powiatowych kroniki należy dostarczyć do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie ul. Niepodległości 12 do dnia 11 czerwca 2010r.

 

W konkursie mogą brać udział kroniki: Ochotniczych Straży Pożarnych, Oddziałów Związku OSP RP, orkiestr, zespołów artystycznych, drużyn sportowych, Młodzieżowych Drużyn Sportowych.

Forma prowadzonych kronik może być następująca:

- kroniki tekstowe ilustrowane

- fotokroniki

- kroniki autobiograficzne.

Ta sama kronika może być zgłoszona do Konkursu ponownie pod warunkiem, że nowe zapisy obejmują minimum 2 lata.

 

Kryteria oceny:

- koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP

- stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk

- poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych

- autentyczność, obiektywizm zapisów

- poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów

- poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.

 

Kroniki nie spełniające kryteriów i nie dające podstaw do oceny nie biorą udziału w Konkursie, nie podlegają ocenie.

 

Spotkanie laureatów na szczeblu krajowym połączone jest z warsztatami szkoleniowymi i konsultacjami indywidualnymi kronikarzy z członkami Komisji Historycznej ZG ZOSP RP oraz wystawy kronik.

Wszyscy laureaci otrzymują okolicznościowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów i gospodarzy spotkań.

Szczegółowy Regulamin dostępny jest tutaj.