W dniu 18.07.2018 r. w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy odbyło się szkolenie operatorów numerów alarmowych, w którym udział wzięli koordynatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie, dyżurni Komendy Powiatowej PSP i Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy oraz osoby funkcyjne KP PSP w Nidzicy. 

Spotkanie miało charakter warsztatów, podczas których omawiane były zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy operatorami oraz sprawy bieżące wynikłe podczas obsługi zgłoszeń. Podczas szkolenia omówiono również zgłoszenia w ramach tzw. systemu eCall (ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych lub innych zdarzeniach bezpośrenio z pojazdu samochodowego aktywowany ręcznie bądź automatycznie), obsługę formatek oraz postępowanie podczas zdarzeń w ruchu kolejowym (oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych z dodatkowymi nalepkami pozwalającymi na indywidualną identyfikację przejazdów na znaku drogowym G-4 tj.krzyżu św.Andrzeja lub na słupkach rogatek).

Szkolenie zorganizował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Informacja i zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski