Od 18 czerwca do 04 lipca 2018 r. w siedzibie komendy odbyło się szkolenie druhów (kurs podstawowy).

36 członków OSP, w tym 7 druhen, z terenu powiatu piskiego, uczestniczyło w kolejnych etapach szkolenia podstawowego według znowelizowanego programu z 2015 r.

Szkolenie nieodpłatnie prowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, a kierowania ruchem uczył policjant. Celem doskonalenia było uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy oraz doskonalenie posiadanych umiejętności, a ponadto przygotowanie druhów do bezpiecznego i sprawnego wykonywania zadań podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. W czasie kursu, przyszli strażacy mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, np. pracą w aparatach ochrony dróg oddechowych. Poznawali przepisy i zagadnienia dotyczące bezpiecznej pracy podczas prowadzonych działań. Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały 126 godziny lekcyjne i zostały zakończone egzaminem praktycznym i teoretycznym. Nad prawidłowym przebiegiem i organizacją szkolenia czuwał kierownik kursu – mł. kpt. Jerzy Zach, a całość działań nadzorował Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Piszu st. kpt. Andrzej Paprota.

Druhom życzę bezpiecznych akcji i tyle samo powrotów, co wyjazdów. Z pozdrowieniem strażackim, oficer prasowy KP PSP w Piszu.

/tekst, st. kpt. Józef Baranowski, fot. mł. asp. Patryk Krystkiewicz