W dniu 2 lipca w KP PSP w Mrągowie odbyło się spotkanie techniczne dot. organizacji Obozów Harcerskich na terenie powiatu mrągowskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z koniecznością zapewnienia właściwych warunków organizacyjnych i technicznych na obozach dzieci i młodzieży na terenach przygodnych, wykorzystywanych przez związki harcerskie i skautowe. W spotkaniu prowadzonym przez Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie bryg. Krzysztofa Grabiasa udział wzięli przedstawiciele Policji, Nadleśnictw z terenu powiatu mrągowskiego oraz Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie.   
Głównym założeniem spotkania było wypracowanie wspólnego kierunku działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozów, rozpoznawania i monitorowania zagrożeń oraz rozpoznania możliwości prowadzenia działań ratowniczych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej skutkującej powstaniem warunków zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników tych obozów. W czasie spotkania uzgodniono również wspólne działania szkoleniowe dla uczestników obozów, podejmowane  przez służby na terenie obozowiska w pierwszych dniach jego funkcjonowania.
Opracowanie: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Mrągowie
Zdjęcia: kpt. Kamil Golon, KP PSP w Mrągowie