W dniu 15 czerwca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach odbyło się podsumowanie czwartej edycji programu edukacyjnego „mali WIELCY ratownicy”.

Program „mali Wielcy ratownicy” prowadzony jest przez stowarzyszenie pod tą samą nazwą we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Bartoszycach i skierowany jest do dzieci 6-7 letnich. Jego pomysłodawcami i głównymi realizatorami są bartoszyccy strażacy Bartłomiej Chilmanowicz i Piotr Kłosowski.

Główne cele programu to nauczenie dzieci udzielania pierwszej pomocy oraz uwrażliwienie na osoby potrzebujące pomocy, zapoznają się z zawodem ratownika medycznego. Nie oznacza to, że dzieci staną się ratownikami, ale jest to dla nich okazja na przyswojenie odpowiedniego kanonu zachowań w sytuacjach zagrożenia życia. Jest to także szansa na to, że jako dorośli, będą potrafiły uratować to co najcenniejsze ŻYCIE. Jednym z głównych celów programu jest to, żeby dzieci w sytuacji traumatycznej miały większe zaufanie do Strażaka, Policjanta i Ratownika Medycznego i dały sobie pomóc.

Cały projekt podzielony jest na pięć spotkań, które odbywają się co dwa miesiące w roku szkolnym, prowadzą je przedstawiciele straży pożarnej, policji i ratownictwa medycznego. Podczas kolejnych spotkań dzieci uczą się:

  • identyfikacji numerów alarmowych przypisanych do danych służb,
  • prawidłowego wezwania służb i identyfikowania zagrożeń,
  • rozpoznawać zagrożenia w domu, na podwórku, podczas podróży,
  • bezpiecznej zabawy, np.: jazda na rowerze w kasku, zapięte pasy w samochodzie,
  • zaopatrywania prostych ran,
  • podstaw pierwszej pomocy, w tym rozpoznawania osób, które nie oddychają, ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, 
  • zasad przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi automatycznego defibrylatora AED.

Każda edycja programu kończy się Wielkim Finałem, podczas którego dzieci z przedszkoli prezentują zdobyte umiejętności podczas krótkich scenek.

W pierwszym roku w programie uczestniczyły 4 przedszkola, w następnym roku było już 9 przeszkoli. W drugiej edycji programu w roku szkolnym 2016/2017 program opieką objął około 300 dzieci z 12 placówek na terenie 3 powiatów, a w roku szkolnym 2016/2017 - 12 przedszkoli. W bieżącej 4 edycji programu tj. w roku szkolnym 2017/2018 szkolenia odbyły się w 19 przedszkolach edukując 511 dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego.

Opracowanie: st kpt. Marek Wojczulanis.
Zdjęcia: Leszek Mackiel.