18 czerwca br. w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas organizowanych obozów harcerskich na terenie powiatu braniewskiego.

18 czerwca br. w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas organizowanych obozów harcerskich na terenie powiatu braniewskiego.

Spotkanie, którego inicjatorem była Komenda Powiatowa PSP w Braniewie wspólnie i Komenda Powiatowa Policji w Braniewie poprowadził Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie mł. bryg. Wojciech Jaroszek. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Nadleśnictwa Zaporowo, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Braniewie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Braniewie, Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciel ZHP. Zasadniczym celem spotkania było ustalenie zasad współpracy i przekazywania informacji o organizowanych obozach na terenie powiatu braniewskiego, udziału służb na obozach i omawianie kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”, ocena stanu zabezpieczenia miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży w tym zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa i ewakuacji z miejsc wypoczynku.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali współpracę, przekazywanie informacji oraz wspólne wizyty w miejscach organizowanych wypoczynków dla dzieci i młodzieży.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie