8 czerwca w pobliżu kąpieliska miejskiej w Braniewie przy ulicy Długiej odbył się pokaz ratownictwa wodnego w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

8 czerwca w pobliżu kąpieliska miejskiej w Braniewie przy ulicy Długiej odbył się pokaz ratownictwa wodnego w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Licznie zgromadzona w pobliżu zbiornika wodnego młodzież mogła zapoznać się z zasadami udzielania pomocy dla osób, które znalazły się w wodzie. Pokazy wydobywania osób poszkodowanych z wody zaprezentowali strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie. Kampania promujące bezpieczne formy wypoczynku nad wodą została zorganizowana wspólnie przez strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Braniewie i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Oprócz pokazów na wodzie zgromadzeni mogli zapoznać się z technikami i metodami udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznać się ze sprzętem służb mundurowych. Sprzyjająca pogoda zgromadziła wiele osób, które obserwowały pokaz działań ratowniczych w wykonaniu mundurowych. Dodatkowo funkcjonariusze przygotowali wiele atrakcji i konkursów dedykowanych dla najmłodszych uczestników pokazu.

W poniedziałek, 11 czerwca strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażacy-ochotnicy z jednostki OSP Płoskinia uczestniczyli w pokazie sprzętu oraz zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej w Chruścielu. Strażacy oprócz pokazu sprzętu i wyposażenia, zaprezentowali i omówili zasady udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania na wypadek zagrożenia. Spotkanie z najmłodszymi to doskonała forma edukacji i szeroko rozumianej profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie