11 czerwca 2018 r. zakończył się trwający od października ubiegłego roku program edukacyjny „mali Wielcy ratownicy”. W przedsięwzięciu brały udział dzieci z grupy „Kangurki” z Samorządowego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Węgorzewie.

Program mali Wielcy ratownicy to program stworzony przez strażaków ratowników z KP PSP Bartoszyce.  Węgorzewscy strażacy czynnie włączyli się w edukację najmłodszych prowadząc  zajęcia edukacyjne na terenie swojego powiatu. Program edukacyjny obejmował cykl pięciu spotkań w trakcie, których dzieci poznawały sprzęt medyczny wykorzystywany przez strażaków i ratowników medycznych.  Maluchy utrwalały sobie numery alarmowe oraz trenowały scenki wezwania służb ratunkowych, zdobywały umiejętność opatrywania ran, tamowania krwotoków unieruchamiania złamań oraz obsługę AED. Przedszkolaki prowadziły resuscytację  początkowo na misiach a następnie na profesjonalnych fantomach, dzieci dowiedziały się jak prowadzić badanie na wypadek urazu, a także jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Zakończenie programu przyniosło wiele niespodzianek dzieci otrzymały certyfikaty, koszulki z logo mali Wielcy ratownicy, kolorowanki i opaski z identyfikatorem. Na ręce Pani dyrektor przekazany został fantom treningowy otrzymany od Stowarzyszenia „mali  Wielcy ratownicy”. Zajęcia edukacyjne w przedszkolu prowadzili: mł.ogn. Łukasz Radziwoniuk z KP PSP Węgorzewo oraz ratownik medyczny druh Mateusz Radziwoniuk z OSP Perły. Wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania programu serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdj. mł. ogn. Radziwoniuk