Przez ostatnie dwa miesiące w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie odbywało się szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Do szkolenia przystąpiło 28 druhów z gmin Dąbrówno, Ostróda i Miłomłyn. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były w weekendy. Przyszli strażacy – ratownicy musieli przepracować łącznie 126 jednostek lekcyjnych zajęć. Przez ten okres poznawali zagadnienia między innymi z metod uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, czy taktyki zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. Zwieńczeniem wymagającego szkolenia był egzamin pisemny i praktyczny, który odbył się 27 maja. Komisję egzaminacyjną tworzyli: dh Ryszard Harasim - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz kpt. Rafał Napiórkowski i kpt. Łukasz Zaniewski z wydziału operacyjno – szkoleniowego ostródzkiej KP PSP. Wszyscy druhowie pomyślnie zdali egzamin i z uśmiechami na twarzy odebrali z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie bryg. Tomasza Ostrowskiego zaświadczenia ukończenia szkolenia. Od tego momentu stali się pełnoprawnymi strażakami, którzy mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: kpt. Rafał Napiórkowski