W środę, 30 maja na placu apelowym 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej obył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Zbiórka stanu osobowego 9BBKPanc. z udziałem zaproszonych gości to odpowiedni moment na wyróżnienia i podziękowania zarówno dla strażaków Wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

W środę, 30 maja na placu apelowym 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej obył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Zbiórka stanu osobowego 9BBKPanc. z udziałem zaproszonych gości to odpowiedni moment na wyróżnienia i podziękowania zarówno dla strażaków Wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy działających na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Uroczystość poprzedziły ćwiczenia taktyczno – bojowe przeprowadzone z udziałem strażaków WSP i PSP na jednym z budynków jednostki wojskowej.  

Podczas apelu wręczono:

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie – medal otrzymał  plutonowy Roman Mgłosiek.

Odznaka Pamiątkowa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej” nadana przez Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – odznakę otrzymali:

- mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek

- kpt. Łukasz Kochan

- mł. chor. Piotr Jankiewicz

Wręczenia medalu oraz odznaczeń dokonali: Dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej płk Dariusz Kosowski, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko oraz Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie ppłk Zbigniew Jackowski.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko w dowód uznania i podziękowania za współpracę w zakresie bezpieczeństwa ppoż. wyróżnił pamiątkowymi ryngrafami następujących żołnierzy 9BBKPanc.:

- ppłk Zbigniew Jackowski

- ppłk Sławomir Skwierczyński

- mjr Jan Smalarz

- kpt. Przemysław Stański

- st. chor. sztab. Mirosław Śmigielski

Wręczenia pamiątkowych ryngrafów dokonał Komendant Powiatowy PSP bryg. Zbigniew Januszko oraz Dowódca 9 BBKPanc. Dariusz Kosowski.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie