25 maja w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Działdowie odbyły się uroczystości związane z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka oraz 100-leciem Odzyskania Niepodległości.

W uroczystościach wziął udział  Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie – bryg. Robert Fliciński, Starosta Powiatu działdowskiego Pan Marian Janicki, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Działdowie druh Paweł Cieśliński.

Zaproszeni zostali również burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu działdowskiego, Komendanci Gminni ZOSP, Prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP, Przewodnicząca Rady Powiatu, Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie, przedstawiciele innych współdziałających instytucji państwowych i samorządowych. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy PSP w Działdowie bryg. Jan Florek. Uroczystości poprzedzone były Mszą Św. w intencji strażaków w Kościele Pw. Krzyża Świętego.

Po uroczystej Mszy Świętej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie bryg. Jan Florek dokonał oficjalnego otwarcia akademii i przywitania gości.

Obecny wśród zebranych, Pan Ireneusz Tyburski wygłosił okolicznościowy referat z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 W trakcie uroczystości strażacy otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe, dyplomy, medale i odznaczenia.

 Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczeni  zostali:

- srebrną kpt. Krzysztof Dzięgielewski

- brązową Dh Robert Soboczyński

 Złotym medalem za „Zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- dh Benedykt Kwiatkowski   

- dh Zbigniew Rostkowski     

- dh Paweł Siedlikowski         

 Srebrnym medalem za „Zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- dh Przemysław Jarmużewski         

- dh Karol Rogoziński                     

- dh Radosław Rochoń           

Brązowym medalem za „Zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- dh Bogumił Gołaś                         

- dh Marcin Klaudiusz Krajewski

- dh Radosław Kilanowski               

Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:

- dh Jacek Gadulski

- dh Nikodem Maciejewski    

- dh Jarosław Szczapa   

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  rozkazem personalnym z dnia 25 kwietnia 2018 r. nadał stopień starszego kapitana:

- kapitanowi Robertowi Garczewskiemu

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 16 kwietnia 2018 r. nadał stopień aspiranta:

- młodszemu aspirantowi Andrzejowi Gawrysiowi

Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 18 kwietnia 2018 r. nadał wyższe stopnie służbowe:

Na stopień starszego ogniomistrza awansowani zostali:

- ogniomistrz Piotr Kopeć

- ogniomistrz Mariusz Kornowski

Na stopień ogniomistrza awansowani zostali:

- młodszy ogniomistrz Adam Burchel

- młodszy ogniomistrz Marcin Olczak

Na stopień młodszego ogniomistrza awansowani zostali:

- starszy sekcyjny Grzegorz Czajka

- starszy sekcyjny Armin Ptaszyński

- starszy sekcyjny Paweł Szczepański

- starszy sekcyjny Sebastian Szmidt

Na stopień starszego sekcyjnego awansowany został:

- sekcyjny Andrzej Nadolski

- sekcyjny Piotr Szulc

- sekcyjny Robert Wysocki

Na pierwszy stopień podoficerski sekcyjnego awansowany został:

- st.str. Arkadiusz Ryska

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 16 kwietnia 2018 r. nadał wyższy stopnień służbowy starszego strażaka :

- strażakowi Damianowi Balickiemu

W dalszej części na stąpiło ślubowanie nowoprzyjętego strażaka do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie – strażaka Daniela Sokołowskiego.

Akademię zakończyły wystąpienia zaproszonych gości, w których przemawiający goście podkreślali jak ważną służbą jest straż pożarna, składając jednocześnie życzenia wszystkim wyróżnionym, awansowanym i odznaczonym strażakom dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie Złotym Znakiem Związku odznaczona została:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Łęcku.

- Dh Krzysztof Duda – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Płośnicy.

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w dniu 12 maja br. w Bartoszycach,   Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za zasługi i zaangażowanie wyróżniony został kpt. Krzysztof Dzięgielewski.

/opr. mł. kpt. Damian Mackiewicz; fot. mł. bryg. Piotr Bojanowski/