Punktualnie o godzinie 7:30 złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie o gotowości do uroczystości rozpoczęto apel z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Po uroczystym podniesieniu flagi wraz z odegraniem hymnu państwowego odczytano list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Leszka Suskiego, w którym przybliżone zostały dzieje Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczysty apel zakończył się odczytaniem rozkazu dziennego Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, a następnie złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości i wyprowadzeniem Sztandaru Komendy.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Rutkowski
Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Iławie