W związku z zakończeniem prac remontowych garaży wyjazdowych w JRG Morąg 26 kwietnia st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki przeprowadził wizytację jednostki.

Komendant Wojewódzki zapoznał się z przebiegiem kompleksowych prac remontowych garaży wyjazdowych. Zakres prac oraz ich przebieg zaprezentował bryg. Tomasz Ostrowski - Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie. Remont przeprowadzili samodzielnie strażacy z JRG Morąg. Dziesięciu funkcjonariuszy dobrowolnie, podjęło się trudnego zadania. We wrześniu 2017 roku po kolejnej awarii i problemach technicznych, zapadła decyzja, że konieczny jest remont garaży. Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie otwarcie przedstawił problem załodze JRG Morąg. Finanse jakie mogły być na ten cel przeznaczone, ograniczały zakres robót budowlanych wykonanych przez podmioty zewnętrzne. Grupa strażaków zaproponowała, że w ramach zajęć gospodarczych na rzecz jednostki, sukcesywnie przeprowadzą remont. Takie rozwiązanie pozwalało na sfinansowanie zakupu materiałów remontowych w zamierzonej ilości. Strażacy rozpoczęli prace od usunięcia 520 m2 starych powłok malarskich i poprowadzeniu podtynkowo instalacji elektrycznej. Budynek, który był budowany w latach siedemdziesiątych minionego wieku odkrywał coraz więcej „budowlanych niespodzianek”. Krok po kroku jednak upór morąskich strażaków w wykonaniu należycie remontu przynosił widoczne efekty. Wymieniono między innymi 180 mb narożników aluminiowych, nałożono dwukrotnie 415 m2 gładzi szpachlowych. Wymalowane zostały ściany i sufity oraz nałożono tynki mineralne na 102 m2 powierzchni ścian. Ponadto renowacji poddane zostały grzejniki centralnego ogrzewania i zmodernizowana alarmowa instalacja wyświetlaczy. Zakres prac objął 906 godzin. Gdyby prace prowadziły firmy zewnętrzne równałoby się  to kosztom kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dzięki temu, że strażacy samodzielnie wykonali remont,  koszt wyniósł niespełna 11 tysięcy złotych. Był to zakup materiałów remontowych. Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Ostródzie, w  uznaniu pracy wręczył nagrody uznaniowe strażakom. 

Strażacy, którzy wykonali remont:               

st. str. Barszcz Artur
asp. Brynda Grzegorz
mł. kpt. Eszer Oliwer
sekc. Fafiński Karol
str. Karczewski Marcin
sekc. Kopyczyński Kamil
mł. ogn. Kudła Grzegorz
sekc. Kędzierski Marcin
mł. asp. Rybiński Marcin
st. asp. Zieliński Marek

opracował: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: mł. bryg. Adam Zaręba