6 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej KP PSP w Mrągowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Zmagania zawodników z obserwowali:
Antoni Karaś - Starosta Mrągowski,
dh. Józef Maciejewski- Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
dh. Jan Narewski – Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
bryg. Jarosław Jakubik - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 7 uczniów, którzy zostali wyłonieniu w turniejach na szczeblu gminnym lub szkolnym. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwał st. kpt. Mieczysław Bors. Turniej odbył się w formule testu pisemnego prowadzonego w trzech kategoriach wiekowych – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Osoby, które zajęły I miejsca w grupach zostały zakwalifikowane do udziału w eliminacjach wojewódzkich w Nidzicy.

W kategorii szkół podstawowych:
1.Maria Olszewska    Szkoła Podstawowa w Sorkwitach,
2.Oliwia Krysiak    Szkoła Podstawowa w Pieckach.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
1.Mateusz Grądzki     Gimnazjum w Pieckach,
2.Oliwia Król    Zespół Szkół w Warpunach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1.Adam Koziatek       Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie,
2.Szymon Dziergiewicz        Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie,
3.AleksandraWordaniecka       Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie.

Turniej zakończyło wręczenie nagród rzeczowych w postaci tabletów, zestawu słuchawek i głośników bezprzewodowych zakupionych  ze środków finansowych przekazanych przez Komendę Główną PSP otrzymanych z tytułu składek obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe oraz dyplomów które wręczyli bryg. Jarosław Jakubik – Zastępca Komendant Powiatowego PSP,  Starosta Mrągowski Antoni Karaś i dh. Józef Maciejewski.
Po zakończeniu zmagań związanych z turniejem wiedzy pożarniczej odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom Konkursu Plastycznego „Zapobiegamy Pożarom”.  Na konkurs wpłynęło 29 prace z których najlepsze w poszczególnych grupach wiekowych zostały przesłane na konkurs na szczeblu wojewódzkim. Wszystkie wyróżnione osoby oraz opiekunowie zostali uhonorowani drobnymi upominkami i dyplomami za udział w konkursie, które wręczyli starosta Antoni Karaś, dh. Józef Maciejewski oraz bryg. Jarosław Jakubik.

Opracowanie: bryg. Jarosław Jakubik

Zdjęcia: mł. kpt. Kamil Golon