W piątek 30 marca 2018 roku braniewscy strażacy uczestniczyli w egzaminie recertyfikacyjnym z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Egzamin do którego przystąpiło 14 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej  w Braniewie przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna w składzie: st. sekc. Krzysztof Maczulski, mł. kpt. Karol Zarębski oraz bryg. Zbigniew Januszko. Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzamin rozpoczął się częścią teoretyczną, która obejmowała test złożony z 30 pytań, po czym strażacy przystąpili do części praktycznej realizowanej w siedzibie JRG oraz na placu wewnętrznym z wykorzystaniem przygotowanych wraków pojazdów osobowych.

Wszyscy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym i tym samym przedłużyli uprawnienia na kolejne 3 lata.

Celem kształcenia w zakresie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest przygotowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej do realizacji zadań z ratownictwa medycznego w czasie prowadzonych akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania pomocy dla osób w stanie nagłego zagrożenia życia w miejscu zdarzenia do czasu przekazania poszkodowanej osoby dla zespołu ratownictwa medycznego.

Tekst – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie