27 marca 2018 roku odbyła się druga zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w ramach akcji „spoKREWnieni służbą”. Tym razem wydarzenie odbyło się w sali narad Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich.

W ramach akcji krew oddawali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, strażacy ochotnicy z gminy Banie Mazurskie oraz ludność lokalna. W sumie zebrano 11,7 litrów krwi od 26 dawców. Zbiórka krwi została zorganizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Surminach.

Zbiórka nie odbyłaby się gdyby nie Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Ełku, której pracownicy bardzo sprawnie obsługiwali dawców za co serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Zdjęcia: kpt. Michał Herman