W dniach 17 – 25 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbywał się kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ochotników z terenu powiatu gołdapskiego. Kurs obejmował 31 godzin lekcyjnych i był prowadzony weekendowo w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Podczas szkolenia druhowie uczyli się zasad posługiwania się sprzętem technicznym m.in. takim jak narzędzia hydrauliczne stosowane m.in. w ratownictwie drogowym, metody stabilizacji pojazdów oraz ewakuacji osób z pojazdów. Kurs zakończony został egzaminem teoretycznym i praktycznym, który przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Do egzaminu przystąpiło 14 druhów, którzy zostali podzieleni na 7 dwuosobowych rot ratowniczych. Zadaniem każdej roty było wykonanie określonych czynności ratowniczych podczas inscenizowanego wypadku drogowego z udziałem samochodów osobowych.  Do pozoracji użyto prawdziwych pojazdów pozyskanych z zaprzyjaźnionego auto – szrotu. Wszyscy strażacy ochotnicy, którzy przystąpili do egzaminu i uczęszczali na zajęcia będą mogli pochwalić się zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu ratownictwa technicznego ponieważ egzamin zaliczyli.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Zbigniewa Jankowskiego właściciela firmy Janex za udostępnienie do ćwiczeń dwóch samochodów osobowych, które zostały efektywnie wykorzystane do doskonalenia technik ratowniczych.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

zdjęcia: archiwum KP PSP w Gołdapi