W dniu 15 marca 2018 roku w Centrum Dydaktyczno–Szkoleniowym w Gołdapi przy ulicy Partyzantów 31, odbyła się akcja krwiodawstwa wpisująca się w ogólnopolską zbiórkę krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – „spoKREWnieni służbą”. Akcja została zorganizowana przez  Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.

W ramach akcji krew oddawali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz żołnierze z JW. 4808 w Gołdapi. W sumie w akcji udział wzięło 36 dawców co dało 16,2 litra krwi. Zbiórka nie odbyłaby się gdyby nie Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Ełku, której pracownicy bardzo sprawnie obsługiwali dawców za co serdecznie dziękujemy.

Następna zbiórka krwi w ramach akcji „spoKREWnieni służbą” odbędzie się w dniu 27 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Banie Mazurskie w godzinach 9.30 – 14.00. Organizatorami akcji są: Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Surminach.

Opracowanie: kpt. Michał Herman,

Zdjęcia: mł. bryg. Wojciech Szczepanik.