5 marca w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie odbyła sie narada roczna.

W naradzie rocznej udział wzięli:
Warmińsko -  Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie – st. bryg. Bogdan Wierzchowski,
Wicestarosta Mrągowski - Magdalena Lewkowicz,
Zastępca Burmistrz Miasta Mrągowo  - Tomasz Witkowicz,
Wójt Gminy Mrągowo – Jerzy Krasiński,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP ,Wójt Gminy Sorkwity – Józef Maciejewski
Komendant Powiatowy  Policji –młodszy inspektor Andrzej Skol
Komendant WOSzK – ppłk. Wojciech Choiński
Nadleśniczy Nadleśnictwa Mrągowo – Jarosław Błyskun
Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzałowo – Zbigniew Ciepluch
Przedstawiciele gminy Mikołajki i Piecki
oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy W pierwszej części narady Komendant Powiatowy bryg. Krzysztof Grabias, przedstawił podsumowanie roku 2017 w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych, organizacji szkoleń i ćwiczeń, spraw organizacyjno – kadrowych, finansowych, kwatermistrzowsko – technicznych oraz kontrolno - rozpoznawczych. Przedstawił również zamierzenia na rok 2018 w zakresie inwestycyjnym oraz organizacji ćwiczeń i szkoleń dla strażaków OSP.
W ubiegłym roku na terenie powiatu mrągowskiego zanotowano łącznie 776 zdarzeń w tym 526 miejscowych zagrożeń, 173 pożarów i 77 alarmów fałszywych. Było to  o 79 zdarzeń mniej niż w 2016 roku. Strażacy najczęściej interweniowali podczas gwałtownych załamań pogody –147 interwencji związanych z usuwaniem powalonych drzew i konarów, 142 zdarzenia z udziałem środków transportu,  36 pożarów sadzy w przewodach kominowych. Najwięcej zdarzeń zanotowano w mieście Mrągowo –255, w mieście i gminie Mikołajki - 210, w gminie Mrągowo - 118, w gminie Piecki - 120, a w gminie Sorkwity  -73 zdarzenia.
W czasie narady mł. asp. Bartłomiej Nalazek przedstawił krótką informacją na temat grupy kolarzy MTB , którzy pod nazwą Straż Pożarna Mrągowo od 2015 roku startują i odnoszą sukcesy w wyścigach na terenie całego województwa.  
Głos zabrał również  Komendant Wojewódzki, który podsumował rok działalności KP PSP w Mrągowie i życzył dalszych sukcesów w realizacji obowiązków służbowych.  Podczas spotkania, strażakom za służbę na rzecz mieszkańców oraz współpracę z jednostkami OSP podziękowali m.in. wicestarosta mrągowski Magdalena Lewkowicz oraz Józef Maciejewski.