W piątek 2 marca 2018 roku funkcjonariusze komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili kolejne spotkanie w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Tym razem strażacy spotkali się z uczniami klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie. Tradycyjnie już najmłodsi przygotowali szereg pytań dotyczących zawodu strażaka z którymi musieli zmierzyć się obecni na spotkaniu strażacy.  Obecność wśród najmłodszych to doskonała możliwość omówienia zasad bezpieczeństwa i zachowań w przypadku sytuacji pożarowo niebezpiecznych. To kolejne zajęcia, które zrealizowano w roku bieżącym promujące zasady bezpieczeństwa w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie