27 lutego 2018 roku w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się odprawa roczna związana z podsumowanie działalności w roku 2017. Zaproszonych gości powitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko.  

Podczas narady pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych dokonali prezentacji z realizacji zadań służbowych w minionym roku. Podsumowanie to również okazja do zwrócenia uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zarówno tego zawodowego jak również ochotniczego.

W trakcie odprawy bryg. Zbigniew Januszko złożył podziękowania dla władz powiatu oraz przedstawicielom miast i gmin za wsparcie udzielane komendzie powiatowej PSP w Braniewie oraz inwestowanie w rozwój ruchu pożarnictwa ochotniczego. Słowa podziękowania skierowano również pod adresem szefów, właścicieli firm i podmiotów współpracujących i wspierających Państwową Straż Pożarną w Braniewie.

W roku 2017 odnotowano 1377 zdarzeń, w których uczestniczyli strażacy. W akacjach ratowniczych uczestniczą zarówno strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy są wspierani przez strażaków ochotników oraz strażaków Wojskowej Straży Pożarnej. Podczas licznych zdarzeń realizowanych na poziomie powiatu braniewskiego bardzo często spotykają się wszystkie służby i podmioty ratownicze. Współpraca pomiędzy służbami układa się bardzo dobrze co pozwala na profesjonalne usuwanie powstałych zdarzeń.

Oprócz działalności typowo ratowniczej strażacy realizują ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu. Tego typu przedsięwzięcia to również ważny element związany z promowaniem pożarnictwa, doskonaleniem technik, rzemiosła ratowniczego oraz szeroko rozumianej profilaktyki.

Braniewscy strażacy usytuowali się na wysokim trzecim miejscu pod względem ilości interwencji na terenie województwa co ukazuje jak wiele zdarzeń występuje na terenie powiatu braniewskiego oraz jak wiele pracy wymaga służba i działalność pożarnicza. Doposażenie strażaków – ratowników w środki ochrony indywidualnej to główne zadanie, które ma na celu poprawienie jakości i bezpieczeństwa pracy strażaków.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie