W dniu 23 lutego Komenda Powiatowa PSP w Działdowie podsumowała swoją działalność w roku 2017.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki. W podsumowaniu wziął udział Starosta Powiatu Działdowskiego  – Marian Janicki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego – Wiesław Smereczyński oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczytch Straży Pożarnych RP – Paweł Cieśliński. Wzięli w nim też udział burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu działdowskiego, Komendanci Gminni i Prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie, Nadleśniczowie z Dwukół i Lidzbarka, przedstawiciele innych współdziałających ze strażą pożarną instytucji państwowych i samorządowych.

 W 2017 roku na terenie powiatu działdowskiego strażacy interweniowali 742 razy, gaszono  148 pożarów, brano udział w likwidacji 558 miejscowych zagrożeń, odnotowano również 36 alarmów fałszywych. Nastąpił 15 % wzrost ilości zdarzeń w porównianiu do roku 2016, głównie miejscowych zagrożeń. Spowodowane było to głównie nawałnicami, które przechodziły nad terenem powiatu,a skutki których usuwali strażacy. W sierpniu strażacy z powiatu działdowskiego brali też udział w usuwaniu skutków wichutry na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Do najpoważniejszych pożarów doszło w Sochach, gdzie płonął budynek mieszkalny połączony ze świetlicą wiejską oraz w Płośnicy, gdzie ogień strawił budynek mieszkalny.

 W ubiegłym roku ze środków własnych zakupiono i doposażono jednostkę w sprzęt do ratownictwa wysokościowego, sprzęt do ratownictwa technicznego, sprzęt oświetleniowy, wyposażenie warsztatu obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych, czy też sprzęt kwaterunkowy na wypadek długotrwałych akcji.

 Ze środków Starostwa Powiatowego w Działdowie zakupiono sprzęt ratownictwa wysokościowego, między innymi linkowy aparat ratowniczy ROLLGLISS, sprzęt ratownictwa wodnego, czy zapasowe butle powietrza.

 Komenda Wojewódzka przekaząła w użytkowanie sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, sprzęt gaśniczy i rejestratory jazdy.

 Jednostki OSP oprócz pieniędzy własnych gmin, wsparte zostały funduszmami z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gśniczego i środkami Ministerstwa Spraw Wwenętrznych i Administracji.  W ubiegłym roku o nowy samochód wzbogaciła się jednostka OSP Nowy Dwór. Przeprowadzono między innymi  Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze dla jednostek OSP.

 Komendant Powiatowy PSP w Działdowie – bryg. Jan Florek podziękował władzom samorządowym i instytucjom współdziałającym za wspieranie działań komendy powiatowej dotyczących poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, przede wszystkim za wsparcie finansowe, jednostkom OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeniach. Przedstawił też najważniejsze plany na rok bieżący.

/opr. mł. bryg. Leszek Góralski - oficer prasowy KP PSP Działdowo, fot. Piotr Bojanowski/