23 lutego 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi odbyła się odprawa podsumowująca działalność w 2017 roku.

 Z tej okazji naszą komendę odwiedzili znamienici goście, a wśród nich: 

- st. bryg. Bogdan Wierzchowski – Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,

- Pan Andrzej Ciołek - Starosta Gołdapski,

- Pan Tomasz Luto – Burmistrz Gołdapi,

- Pan Łukasz Kuliś – Wójt Gminy Banie Mazurskie,

- Pan Ryszard Makarewicz – przedstawiciel Wójta Gminy Dubeninki. 

Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi mł. bryg. Wojciech Szczepanik przywitał zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, media oraz podziękował za pracę na rzecz komendy i pomoc okazywaną gołdapskim strażakom.

Z-ca komendanta powiatowego PSP w Gołdapi st. kpt. Kamil Pawlukanis przedstawił krótką prezentację multimedialną dotyczącą działalności KP PSP w Gołdapi w 2017 r.. Podczas prezentacji zwrócono szczególną uwagę na działalność interwencyjną. Statystyki pokazują, że ilość interwencji w 2017 roku nieznacznie wzrosła w stosunku do 2016 roku. W roku 2017 odnotowaliśmy 505 zdarzenia. W porównaniu do 2016 roku (464 zdarzeń) liczba ogółu interwencji wzrosła o 41. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z OSP podczas zdarzeń. Statystyka pokazuje, że w 46% interwencji funkcjonariusze KP PSP w Gołdapi prowadzą działania samodzielnie, w 26% wspólnie z OSP, a w kolejnych 26 % samodzielne działania podejmują druhowie OSP.

Niesienie pomocy społeczeństwu to priorytet w naszej działalności, jednakże nie należy zapominać o innych bardzo ważnych aspektach służby jakim są ćwiczenia oraz sport. Ponadto funkcjonariusze gołdapskiej komendy włączają się w działalności charytatywną. Rokrocznie uczestniczymy w akcji „Szlachetna Paczka” wspierając najbardziej potrzebujące rodziny naszego powiatu.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za wkład w zapewnienie bezpieczeństwa obywateli z terenu powiatu gołdapskiego jak i całego województwa warmińsko-mazurskiego.

/Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: mł. asp. Szymon Mróz/