20 lutego br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność iławskich strażaków w roku 2017.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wicestarosta Iławski Stanisław Kastrau, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu oraz szefowie zaprzyjaźnionych służb i instytucji współpracujących, na co dzień z Komendą Powiatową PSP w Iławie. W odprawie wzięli udział również funkcjonariusze iławskiej straży pożarnej.

Po przywitaniu gości pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie st. kpt. Kamil Szczech podsumował stan bezpieczeństwa powiatu, omówił działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przybliżył najważniejsze zadania zrealizowane w minionym roku.

Działalność operacyjną i zagadnienia szkoleniowe podsumował Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Krzysztof Tomanek.

W roku 2017 iławscy strażacy wyjeżdżali do 1047 zdarzeń na terenie powiatu, w tym:

  • 254  razy do pożarów (24,62 % ogólnej liczby zdarzeń),
  • 680  razy do miejscowych zagrożeń (64,85 %),
  • 113  razy do alarmów fałszywych (10,79 %).

Ilość zdarzeń zarejestrowanych w 2017 roku na terenie powiatu iławskiego wzrosła o ponad 1% w porównaniu z rokiem 2016.

Szefowie iławskiej Straży Pożarnej szczególną uwagę zwracają na jak najszybsze docieranie ze skuteczną pomocą do jak największej ilości zdarzeń. Ze statystyk wynika, że Iławscy strażacy docierają na miejsca swoich interwencji do ponad 92% przypadków na terenie całego powiatu w czasie krótszym, niż 15 minut.

Jednym z punktów prezentacji była statystyka i charakterystyka działań iławskich strażaków w roku ubiegłym z wyszczególnieniem zdarzeń najtrudniejszych i wymagających zaangażowania dużej ilości zasobów ratowniczych. Przekazano również informacje o działalności związanej z prewencją społeczną, dzięki której mieszkańcy powiatu,
a w szczególności dzieci i młodzież mogą zapoznać się z tematyką zagrożeń oraz właściwym postępowaniem w przypadku ich wystąpienia.   Kierownictwo Komendy przekazało również szereg informacji związanych z zakupami sprzętu i odzieży specjalnej dla strażaków iławskiej JRG.

Spotkanie miało również na celu przedstawienie zadań i planów, jakie przyjęto do realizacji na rok 2018 i lata następne. Główny nacisk położony jest na zwiększenie bezpieczeństwa strażaków, m.in. poprzez wyposażanie ich w coraz lepszy sprzęt ochronny, w tym w szczególności ubrania specjalne. Do ważniejszy sprawozdań z działań komendy należy zaliczyć rozpoczęty w roku ubiegłym nadzór nad realizacja dofinansowań dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu, co umożliwiło wraz we współudziale samorządów gminnych wyposażyć strażaków ochotników w nowoczesny sprzęt oraz przeprowadzić remonty wielu strażnic.

Jako priorytet zadań kpt. Szczech wskazał realizacje projektu termomodernizacji obiektów iławskiej straży.

Tekst: Oficer Prasowy KP PSP w Iławie kpt. Krzysztof Rutkowski.

Foto: Archiwum KP PSP w Iławie.