W poniedziałek, 19 lutego funkcjonariusze komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili kolejne spotkanie, podczas którego rozmawiano o zawodzie strażaka.

W poniedziałek, 19 lutego funkcjonariusze komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili kolejne spotkanie, podczas którego rozmawiano o zawodzie strażaka. Tym razem strażacy obecni byli na zajęciach klasy III w Szkole Podstawowej nr 3 w Braniewie.

Najmłodsi przygotowali szereg pytań dotyczących zawodu strażaka z którymi musieli zmierzyć się obecni na spotkaniu strażacy.  Obecność wśród najmłodszych to doskonała możliwość omówienia zasad bezpieczeństwa i zachowań w przypadku sytuacji pożarowo niebezpiecznych. Podczas zajęć oprócz filmów rysunkowych najmłodsi mogli zobaczyć strażackie wyposażenie oraz spróbować swoich sił podczas udzielania pierwszej pomocy. To kolejne zajęcia, które zrealizowano w roku bieżącym promujące zasady bezpieczeństwa w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie