W poniedziałek 19 lutego br. w sali tradycji Komendy Miejskiej PSP w Elblągu odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność elbląskiej komendy za 2017 rok. Komendant miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan przedstawił zadania jakie udało się zrealizować w minionym roku, a także zamierzenia na rok 2018.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście, m in.: wiceprezydent miasta Elbląg pan Jacek Boruszka,  prezes zarządu powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP pan Ryszard Janusz, burmistrzowie i wójtowie z powiatu elbląskiego oraz pracownicy i funkcjonariusze komendy miejskiej PSP w Elblągu.

Pan Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, kpt. Łukasz Kochan podczas kilkunastominutowej prezentacji podsumował pracowity dla strażaków 2017 rok:

 W minionym roku strażacy odnotowali aż 2281 interwencji, jest to wzrost o 320 zdarzeń, w stosunku do roku 2016. Do pożarów strażacy wyjeżdżali 597 razy, do miejscowych zagrożeń 1511 razy, a 173 razy do fałszywych zgłoszeń.

Na terenie Miasta Elbląg odnotowano łącznie 1210 interwencji, które stanowiły 53% ogólnej liczby zdarzeń obsługiwanych przez podmioty KSRG podległe KM PSP w Elblągu. Pozostałe 1071 interwencji (47% ogółu), stanowiły zdarzenia z Powiatu Elbląskiego.

Poważniejsze pożary, które odnotowali strażacy w ubiegłym roku miały miejsce:

08 stycznia  w miejscowości Karszewo (gm. Młynary) – pożar dachu w budynku mieszkalnym. W działaniach brało udział 10 zastępów KSRG, 33 ratowników;

27 kwietnia w miejscowości Młynary -  pożar dachu i poddasza w budynku mieszkalnym. W działaniach brało  udział 8 zastępów KSRG, 31 ratowników;

16 grudnia w miejscowości Gronowo Elbląskie – pożar budynku mieszkalnego. W działaniach brało udział 8 zastępów KSRG, 29 ratowników; 

30 grudnia przy ul. Kasprzaka w Elblągu– pożar mieszkania podczas którego zginęła 1 osoba. W działaniach brało udział 7 zastępów, 20 ratowników.

Pan Komendant wspomniał także o niepokojącej ilości zdarzeń związanych z występowaniem bądź podejrzeniem wystąpienia tlenku węgla. W ubiegłym roku strażacy odnotowali  aż 118 interwencji, z czego 95 dotyczyło samego  Miasta Elbląga.

Kwalifikowanej pierwszej pomocy ratownicy KSRG udzielali w 102 zdarzeniach. Niestety w 2017 roku strażacy odnotowali 20 ofiar śmiertelnych, z czego 1 osoba zginęła w wyniku pożaru.

W minionym roku strażacy kilkukrotnie prowadzili także działania przeciwpowodziowe. Pan Komendant przypomniał o działaniach z połowy września 2017 roku, gdzie doszło do lokalnych podtopień między innymi w Elblągu i Pasłęku oraz o poważnych działaniach z przełomu października i listopada, gdzie na skutek długotrwałych opadów deszczu wystąpiło zagrożenie przerwania wału oraz przelania się wody  w miejscowości Stankowo (gm. Markusy). Tam do działań trwających ponad dwie doby skierowano 35 zastępów pożarniczych, siły WOO i COO oraz wojsko. W działaniach brało udział ponad 300 ratowników i żołnierzy.

Podczas swojego wystąpienia, pan Komendant mówił także o działaniach swoich strażaków, które nie są bezpośrednio związane z ratowaniem życia, i tak:

W 2017 roku w lokalnych mediach ukazało się ok. 100 wystąpień elbląskich strażaków związanych z tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Ważniejsze akcje to: CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ , UWAGA KRUCHY LÓD!, NIE WYPALAJ TRAW! oraz ZGAŚ RYZYKO. Ponadto strażacy aktywnie uczestniczyli oraz realizowali zadania związane z programami: BEZPIECZNY ELBLĄG, BEZPIECZNY POWIAT, BEZPIECZNA SZKOŁA, BEZPIECZNY SENIOR, BEZPIECZNY EL – PRZEDSZKOLAK oraz KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃŚTWO.

KM PSP w Elblągu była także współorganizatorem PIKNIKU MUNDUROWEGO oraz MUNDURINO.

Podczas tzw.  ‘dni otwartych strażnic’, odwiedziło nas około 700 dzieci i młodzieży z lokalnych placówek oświatowych.

Strażacy 35 razy nadzorowali próbne ewakuacje w szkołach i przedszkolach, w których udział wzięło łącznie około 5000 osób.

W 2017 roku z zajęć w Sali Edukacyjnej Ognik skorzystało 120 grup szkolno – przedszkolnych, tj. łącznie 2587 osób.

Mówiąc o celach i planach na 2018 roku, pan komendant poinformował, że już niebawem zostanie ogłoszony przetarg na dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowej strażnicy. Zgodnie z planem budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a do końca 2020 roku strażacy powinni mieć już swoją nową siedzibę

W podsumowaniu komendant miejski PSP w Elblągu podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za dobre wykonywanie swoich zadań oraz złożył szczególne podziękowania władzom samorządowym, za dobrą współpracę i wsparcie finansowe przy realizacji wykonanych zadań. Przy tej okazji obie strony zadeklarowały chęć pogłębiania dotychczasowej współpracy,  co z pewnością przełoży się z korzyścią na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Opracowanie i zdjęcia: sekc. Dawid Rogożyński