Kolejne spotkania związane z bezpieczeństwem zrealizowali strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Kolejne spotkania związane z bezpieczeństwem zrealizowali strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Zajęcia promujące bezpieczeństwo oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przeprowadzono dla młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie. W ramach kampanii związanej z bezpieczeństwem omówiono zasady udzielania pomocy oraz praktycznie włączono młodzież do ćwiczeń, które stanowiły okazję do wymiany uwag i cennych spostrzeżeń. Tematyka zajęć dodatkowo obejmowała m.in. zagrożenia związane z tlenkiem węgla, zasadami postępowania na wypadek pożarów oraz zasadami ewakuacji.

Kolejne spotkanie odbyło się w Żelaznej Górze z udziałem pensjonariuszy oraz kadry Środowiskowego Domu Samopomocy. To kolejne spotkania w bieżącym roku podczas których zwraca się uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Wcześniej braniewscy strażacy zrealizowali w okresie ferii spotkania z młodzieżą, która mogła zapoznać się z charakterem zawodu strażaka, sprzętem wykorzystywanym przez strażaków oraz posmakowania w wesołej formie pożarnictwa.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie