obraz01 1

06 lutego 2018 r. w siedzibie Komendy, w asyście strażaków, bliskich i znajomych strażacy – Kacper Bors, Łukasz Piłat oraz Artur Banach uroczyście ślubowali służyć, nieść pomoc potrzebującym, nawet z narażeniem własnego życia. 

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Paweł Pieńkosz, a uroczystość  prowadził zastępca komendanta  st. kpt. Andrzej Paprota.

Ślubowanie strażaka to bardzo uroczysty moment w jego życiu zawodowym. Jest to doniosła chwila i stanowi symbol pełnego włączenia strażaka do cieszącej się społecznym prestiżem służby. Rota ślubowania wzmacnia poczucie tożsamości zawodowej.

Po zakończonym ślubowaniu w miłej atmosferze, lecz pełnej powagi, przybyli strażacy i goście życzyli strażakom wierności złożonemu ślubowaniu.

 

 Rota ślubowania


„Ja Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

być ofiarnym i mężnym

w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia
nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,  

ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.  

ŚLUBUJĘ
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”. 

 

 

Z pozdrowieniem strażackim st. kpt. Józef Baranowski oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu