22 grudnia 2017 w siedzibie KM PSP w Elblągu, w  Sali Tradycji, odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której komendant miejski PSP w Elblągu, kpt. Łukasz Kochan wręczył niżej wymienionym funkcjonariuszom nagrody komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Nagrodę otrzymało dwoje funkcjonariuszy:

- mł. bryg. Piotr Olszewski, kierownik sekcji kwatermistrzowsko – technicznej,

- ogn. Ewa Klimek, główna księgowa.

29 grudnia br. również miała miejsce uroczysta zbiórka. Komendant Łukasz Kochan, tym razem wręczył nagrody za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Nagrody otrzymali:

- st. ogn. Iwona Zelmańska, naczelnik wydziału kadrowo-organizacyjnego,

- sekc. Michał Pawlyta, ratownik w JRG nr 2 w Elblągu,

Nagrodę przyznaną przez komendanta głównego PSP otrzymał także mł. asp. Daniel Maszaro.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Opracowanie: sekc. Dawid Rogożyński