W poniedziałek, 18 grudnia mł. bryg. Władysław Szczepanowicz zdał obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Komendant Szczepanowicz służbę w strukturach Straży Pożarnej rozpoczął 1 września 1987 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu stopnia młodszego chorążego pożarnictwa w dniu 1.07.1989 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Braniewie. Objął początkowo stanowisko inspektora ds. technicznych, gdzie zajmował się organizacją zaplecza technicznego dla straży zawodowej i jednostek OSP. W roku 1994 został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego PSP w Braniewie. W dniu 27.10.2007 roku kpt. Władysław Szczepanowicz został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie.

Mł. bryg. Władysław Szczepanowicz pełnił służbę w straży pożarnej 30 lat. W obecności strażaków, kolegów i zaproszonych gości zdał obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie oraz pożegnał się ze sztandarem komendy.

Podczas służby mł. bryg. Władysław Szczepanowicz był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany:

- w 1996 r. Krzyżem Zasługi za Dzielność

- w 2001 r. Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju

- w 2004 r. Brązowym Krzyżem  Zasługi 

- w 2006 r. Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

- w 2009 r. Srebrnym Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

- w 2010 r. Złotym Znakiem Związku OSP

- w 2012 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

- w 2014 r. Srebrą Odznaką Za zasługi w pracy penitencjarnej

- w 2015 r. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej

- 2016 r. Odznaką za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów RP

- w 2017 r. Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji

 

/opracowanie: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek - KP PSP w Braniewie/