W dniu 1 grudnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków służbowych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Z dniem 30 listopada 2017 roku bryg. Krzysztof Giedrojć po ponad 34 latach służby odszedł na zasłużoną emeryturę. W obecności zgromadzonych gości oraz załogi,  bryg. Krzysztof Giedrojć zdał obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi oraz pożegnał się ze sztandarem komendy. 

bryg. Krzysztof Giedrojć służbę w straży pożarnej rozpoczął 1 września 1983 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Opuszczając mury szkoły w 1985 roku z dniem 1 sierpnia tego samego roku został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Gołdapi na stanowisko d-cy plutonu. W roku 1987 awansowany na stanowisko instruktora, a w 1992 na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Gołdapi. W 1997 roku, po ukończeniu studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie został powołany na stanowisko zastępcy komendanta rejonowego PSP w Olecku. Następnie w 1998 roku objął stanowisko komendanta powiatowego PSP w Olecku. W kolejnych lata podnosił swoje kwalifikacje kończąc studia magisterskie oraz podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W roku 2002 utworzony został powiat gołdapski i to właśnie Krzysztofowi Giedrojciowi powierzono misję utworzenia struktur do dziś istniejącej Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi, powołując go 18 lutego 2002 roku na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Gołdapi. Przez ponad 15 lat kierowania naszą komendą, Komendant Giedrojć przyczynił się do sukcesywnego podnoszenia prestiżu formacji na terenie powiatu gołdapskiego. Jednym z największych osiągnięć Komendanta Giedrojcia było doprowadzenie do wybudowania nowej wielofunkcyjnej strażnicy – wizytówki miasta i strażaków. Dzięki jego zaangażowaniu powstała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Gołdap, która przez ostatnie lata stała się rozpoznawalna na terenie całego kraju.

 

bryg. Krzysztof Giedrojć wyróżniany był wiele razy medalami i odznaczeniami resortowymi w tym: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotą Odznaką” Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz dyplomem Komendanta Głównego za szczególne osiągnięcia w służbie.

 

Ponadto z dniem 1 grudnia 2017 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi mł. bryg. Wojciechowi Szczepanikowi dotychczasowemu dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w KP PSP w Ełku.

 

/Opracowanie: st.kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: Jacek Rakowski www.goldap.info/