W związku z nabyciem uprawnień emerytalnych po niemal 31 latach służby w mundurze komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim mł. bryg. Marek Pasławski postanowił z dniem 30 listopada br. zakończyć służbę w szeregach PSP.

Oficjalne pożegnanie ze służbą odbyło się dwa dni wcześniej tj.28 listopada. Uroczystości poprzedziła msza święta w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wiejskiej.  Wspólna modlitwa , która zgromadziła liczne grono samorządowców, strażaków oraz sympatyków pożarnictwa była wyrazem osobistego podziękowania Bogu za wieloletnią służbę. Po nabożeństwie w świetlicy lidzbarskiej komendy odbył się uroczysty apel ,podczas którego w sposób symboliczny mł. bryg. Marek Pasławski złożył meldunek  warmińsko- mazurskiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP o zdaniu obowiązków komendanta powiatowego. Ustępujący komendant nie krył wzruszenia, dziękując wszystkim tym ,którzy na przestrzeni ostatnich lat wspomagali na wielu płaszczyznach lidzbarską straż pożarną. Pan mł. bryg. mgr inż. Marek Pasławski przygodę ze strażą pożarną  rozpoczął 1 czerwca 1989 roku po odbyciu dwu letniej służby wojskowej. W roku 1990 ukończył kurs szeregowych a rok później podoficerski. Z chwilą powołania Państwowej Straży Pożarnej tj. z dniem 1 lipca 1992 roku objął stanowisko technika ds. operacyjnych. Po dwóch latach Marek Pasławski został przeniesiony na stanowisko starszego technika ds. kadr i szkolenia. Od 1993 roku do 2013 czyli przez 20 lat prowadził w lidzbarskiej komendzie zagadnienia obronne ściśle współpracując z wieloma ogniwami sił obrony narodowej. W roku 1996 podjął naukę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu w systemie zaocznym. Po ukończeniu szkoły otrzymał stanowisko inspektora  a później starszego inspektora ds.  kontrolno- rozpoznawczych w lidzbarskiej komendzie. Z dniem 1 lipca 1999 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim i pełnił tą funkcję przez kolejnych 14 lat. W roku 2001 rozpoczął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale inżynierii bezpieczeństwa  pożarowego I oraz II stopnia uzyskując w roku 2007 tytuł magistra. Pan mł. bryg. Marek Pasławski przez 15 lat pełnił stanowisko nieetatowego rzecznika prasowego lidzbarskiej komendy. Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych, nienaganną służbę i wzorową postawę komendant mł. bryg. Marek Pasławski wyróżniony był wiele razy medalami i odznaczeniami resortowymi w tym:

Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrną i Brązową Odznaką” Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową PCK  IV stopnia, Srebrną Honorową Odznaką Przyjaciel Harcerstwa, Dyplomem Komendanta Głównego za szczególne osiągnięcia w służbie.

Kończąc służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Marek Pasławski pozostawił wspomnienie pracowitego, skromnego oraz oddanego służbie i ludziom strażaka.

tekst: kpt.Tomasz Gowkielewicz,  zdjęcia: asp.Przemysław Łatacz