9 listopada 2017 roku w Komendant Powiatowy PSP w Ełku otworzył cykl szkoleń dla pracowników MOPS w Ełku z zakresu programu „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”

Na szkoleniu obecnych było 25 pracowników MOPS z Ełku. Jest to jedna z kilku grup, spotkania z pozostałymi pracownikami rozłożyliśmy na najbliższy czas. Gości powitał i wprowadził w tematykę szkolenia Komendant Powiatowy PSP w Ełku – bryg. Marek Markowski. Tematyka poruszona na spotkaniu, to przede wszystkim szeroko rozumiana profilaktyka przeciwpożarowa związana z programem „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”. Szkolenie poprowadzili st. kpt. Jarosław Pieszko i st. sekc. Hubert Zawistowski, którzy szczegółowo omówili zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się pracownicy socjalni w trakcie swojej pracy odwiedzając podopiecznych. Poruszane tematy miały za zadanie przybliżenie uczestnikom tematyki zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i dotyczyły

  • omówienia sposobów powstawania tlenku węgla i wskazania jak unikać zagrożenia;
  • wpływu CO na organizm ludzki, jak rozpoznać pierwsze objawy zatrucia i jak reagować w takiej sytuacji;
  • wskazania uczestnikom szkolenia by zwracali uwagę na zasłonięte kratki wentylacyjne, właściwy sposób eksploatacji urządzeń grzewczych (w tym elektrycznych);
  • sposobu postępowania w przypadku zastania sytuacji związanej z zatruciem tlenkiem węgla lub pożarem- jak reagować, jak powiadomić służby, co robić zanim dojedzie pomoc
  • danych statystycznych z badań dotyczących wyposażania domów i mieszkań w czujki tlenku węgla i dymu w naszym województwie i na terenie całego kraju (dane KG PSP);
  • omówienia doboru urządzeń wykrywających obecność tlenku węgla i/lub dymu oraz gazów, sposobu ich montażu oraz ich skuteczności.

W trakcie spotkania przedstawiono prawidłowy sposób postępowania podczas pożaru tłuszczu w kuchni oraz omówiono ogólne zasady postępowania w wypadku pożaru. Uczestnikom szkolenia zwrócono również uwagę na fakt, że gdy do budynku doprowadzona jest instalacja gazu ziemnego to wyklucza to możliwość użytkowania w takim budynku butli z propan-butanem. Słuchacze przyznali zgodnie, że z wieloma problemami przyszło się im spotkać.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Pieszko, st. sekc. Hubert Zawistowski

{gallery}Zdarzenia_2017/2017/20171110085405/{/gallery}