W dniach 31 października i 2 listopada 2017r. odbyły się wideokonferencje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie ze Starostami i Komendantami Powiatowymi PSP w celu omówienia bieżącej sytuacji i ich oceny w  powiatach kętrzyńskim, braniewskim, bartoszyckim, elbląskim objętych pogotowiem przeciwpowodziowym.

W celu bieżącej oceny stanu zagrożenia powodziowego dwukrotnie dokonywano wizytacji miejsc szczególnie dotkniętych przez skutki wysokiego stanu wód zalewowych tj. miejscowości Pomnik, Prosna, Krelikiejmy, Lwowiec, Marłuty, Drogosze, Radosze.

Pierwszej wizytacji w dniu 31 października br. dokonał Starosta Kętrzyński – Ryszard Niedziółka wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Kętrzynie – st. bryg. Zbigniewem Borys. Dokonano objazdu północnej części powiatu oceniając wysokość wód, skalę uszkodzeń budynków oraz przejezdności dróg powiatowych i gminnych.

Natomiast w dniu 2 listopada 2017 powiaty kętrzyński oraz bartoszycki wizytował Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie – st. bryg. Mirosław Hołubowicz. Towarzyszyli mu Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie st. bryg. Zbigniew Borys i Komendant Powiatowy PSP w Bartoszycach bryg. Andrzej Harchaj. Panowie Komendanci oceniali sytuację w miejscowościach w gminie Korsze pow. kętrzyński oraz gminie Sępopol pow. bartoszycki zalanych przez wody rzek Guber i Mamlak.

 

Zdjęcia: st. bryg. Zbigniew Borys