PA150695Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przeprowadziła kolejne szkolenie kursowe druhów OSP. Ma ono na celu podniesienie kwalifikacji strażaków-ratowników do pełnienia funkcji kierowców. Zostało zorganizowane dla strażaków z jednostek OSP powiatu nidzickiego.

Odbywający się w „weekendy” kurs przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy na co dzień wykonujący zadania kierowców. Uzyskane przeszkolenie pozwoli druhom na wykonywanie zadań operatora sprzętu, obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami, a także do prowadzenia codziennej obsługi technicznej, konserwacji i niewielkich napraw.

Szkolenie zrealizowano w ramach 28 godzin zajęć lekcyjnych, które odbyły się na terenie nidzickiej komendy w dniach 10-15 października br. Tematyka szkoleniowa obejmowała zasady obsługi technicznej pojazdów, konserwację i eksploatację sprzętu, motopomp, autopomp, hydraulicznych i pneumatycznych narzędzi ratowniczych, sprzętu mechanicznego oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych.
15 października odbył się egzamin końcowy. Polegał on na pisemnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego oraz prawidłowym wykonaniu losowo wybranych zadań praktycznych. Szkolenie zakończone pomyślnym egzaminem ukończyło 9 druhów.
Kurs ukończyło 4 druhów z jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 5 druhów z innych jednostek OSP. Jednym z celów ukończonego szkolenia jest poprawa gotowości jednostek do wyjazdów, a w szczególności zapewnienie większej liczby uprawnionych i przeszkolonych kierowców. Miejmy nadzieję, że cykliczne szkolenie pozwoli na zapewnienie wymaganych wskaźników operacyjnych we wszystkich jednostkach na terenie powiatu.

Gmina Nidzica -2 (OSP KSRG Napiwoda -2)
Gmina Janowo -3 ( OSP Jagrzewo-2, OSP Róg-1)
Gmina Janowiec Kościelny -2 ( OSP Nowa Wieś Wielka-1, OSP Szczepkowo Borowe-1)
Gmina Kozłowo -2 (OSP KSRG Sarnowo-2)

asp.sztab.A.Osowski-oficer prasowy KP PSP w Nidzicy