W dniach 23 września - 1 października 2017 roku w obiektach Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi przeprowadzone zostało szkolenie dla strażaków  OSP z terenu powiatu gołdapskiego, którzy w przyszłości będą zajmowali się obsługą oraz konserwacją sprzętu ratowniczego. 

W szkoleniu uczestniczyło 8 druhów z 6 jednostek OSP. Kadrę szkoleniową stanowili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków OSP do sprawnej i bezpiecznej obsługi sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu jednostek. Jakże ważne to szkolenie przekonali się druhowie w nim uczestniczący, gdzie przez dwa weekendy zgłębiali wiedzę dotyczącą budowy i  obsługi pomp pożarniczych oraz dostępnego sprzętu silnikowego. Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Na szczęście wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu uzyskali ocenę pozytywną. Szkolenie realizowane było na podstawie programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

/tekst: st. kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: st. kpt. Andrzej Jabłoński/