We wtorek, 19 września komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wizytował powiat braniewski oglądając miejsca w których prowadzone były działania związane z lokalnymi podtopieniami.

We wtorek, 19 września komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski wizytował powiat braniewski oglądając miejsca w których prowadzone były działania związane z lokalnymi podtopieniami. Komendantowi głównemu PSP towarzyszył warmińsko – mazurski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz. Komendanci odwiedzili miejsca na obszarze gminy Braniewo i Wilczęta, gdzie prowadzone były intensywne działania ratownicze związane z usuwaniem skutków gwałtownych opadów atmosferycznych. W miejscowości Księżno w gm. Wilczęta Wójt Gminy Beata Andrzejczuk poinformowała komendanta głównego PSP o sytuacji z którą zmierzyli się strażacy w poniedziałek 18 września. Następnie komendant udał się na teren powiatu elbląskiego.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie