W dniu 12 sierpnia 2017r. wspólnie z pracownikami olsztyńskich kolei a także strażakami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, gościliśmy na dworcu głównym w Olsztynie.

W dniu 12 sierpnia 2017r. wspólnie z pracownikami olsztyńskich kolei a także strażakami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, gościliśmy na dworcu głównym w Olsztynie.

W ramach promocji bezpiecznych zachowań oraz promocji służby, rozmawialiśmy i aktywizowaliśmy do wspólnych ćwiczeń podróżnych, którym przybliżaliśmy zasady postępowania w ramach pomocy przedmedycznej, zachowania podczas pożaru, czy ekspozycji tlenku węgla. Wspólnie z przedstawicielem Polskich Kolei Państwowych rozdawaliśmy ulotki opisujące negatywne oddziaływanie tlenku węgla.

Dzieciom proponowaliśmy rozwiązywanie rebusów o tematyce pożarniczej, promujących bezpieczne zachowania a także promujących naszą formację mundurową. Lekcja dydaktyczna była okazją do wspólnych prac plastycznych oraz testu z umiejętności bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach mogących się przydarzyć w okresie wakacyjnych podróży.

Biorących udział nagradzaliśmy wycinankami, ulotkami o tematyce pożarniczej promującymi bezpieczeństwo.      

 

Opracował:

mł.bryg. Sławomir Filipowicz