Korzystając ze sprzyjającej pogody oraz pobytu licznych grup młodzieży wypoczywającej na terenie powiatu braniewskiego, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili kolejne akcje promujące bezpieczeństwo nad wodą.

Korzystając ze sprzyjającej pogody oraz pobytu licznych grup młodzieży wypoczywającej na terenie powiatu braniewskiego, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili kolejne akcje promujące bezpieczeństwo nad wodą.

W dniu 7 sierpnia, w porcie we Fromborku zorganizowano pokaz i szkolenie w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Grupa harcerzy wypoczywająca we Fromborku przybyła do portu gdzie strażacy z KP PSP w Braniewie zaprezentowali i omówili techniki pomocy dla osób znajdujących się wodzie, przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowali sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu pojazdów straży pożarnej. Strażaków z PSP w Braniewie w pokazie wspierali również strażacy-ochotnicy z OSP Frombork. W środę, 9 sierpnia strażacy gościli grupę młodzieży – półkolonię z Braniewskiego Centrum Kultury. Młodzież mogła również zapoznać się z zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą, metodami udzielania pomocy dla osób, które znajdują się w wodzie.

W weekend strażacy – ochotnicy z Fromborka oraz Wilcząt prezentowali podczas festynów sprzęt ratowniczy, techniki udzielania pomocy oraz przeprowadzili zabawy i konkursy dla najmłodszych uczestników pikników. W działaniach tych strażaków – ochotników wspierali koledzy z Państwowej Straży Pożarnej.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie