W czwartek, 1 czerwca na boisku szkolnym w Braniewie przy ulicy Moniuszki odbyła się IV edycja Festynu Służb Mundurowych.

W czwartek, 1 czerwca na boisku szkolnym w Braniewie przy ulicy Moniuszki odbyła się IV edycja Festynu Służb Mundurowych. Tradycyjnie już jak każdego roku za przygotowanie festynu, jego przebieg odpowiadają przedstawiciele każdej z występujących formacji mundurowej. Za tegoroczny festyn organizacyjnie odpowiadali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Termin imprezy również nie był przypadkowy, i został wybrany z uwagi na Dzień Dziecka.

Swoje stoiska promocyjne ze sprzętem oraz pokazy dynamiczne zaprezentowali m.in. przedstawiciele straży granicznej, wojska, policji, zakładu karnego, straży pożarnej. Tradycyjnie już Szefowie, Dowódcy, Komendanci, organizatorzy, goście przywitali wszystkich przybyłych mieszkańców miasta i powiatu w tym najmłodszych uczestników festynu, dla których impreza została przygotowana. 

Festyn był okazją do przybliżenia charakterystyki każdej z formacji uczestniczącej w festynie. Było i głośno i wesoło a pogoda nie odstraszyła uczestników i organizatorów festynu. Dla najmłodszych uczestników przygotowano liczne konkursy, zabawy. Niepowtarzalną atrakcją były pojazdy stanowiące wyposażenie formacji mundurowych oraz ciepłe posiłki przygotowane i wydawane przez przedstawicieli służb mundurowych. Każdy z uczestników festynu mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie, poznać charakter służby w poszczególnych formacjach mundurowych oraz pracujące tam osoby. Dodatkowo osoby odwiedzające festyn mogły honorowo oddać krew w mobilnym punkcje poboru krwi, który wystawiło RCKiK z Olsztyna.

Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oprócz pokazów dynamicznych zaprezentowali sprzęt i wyposażenie, które wykorzystują podczas działań ratowniczych. Strażacy również przypominali w ramach kampanii „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO” o bezpieczeństwie podczas wypoczynku i pobytu w szkole. To kolejny udany festyn przygotowany wspólnie przez służby mundurowe dla najmłodszych mieszkańców miasta i powiatu.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie