Od 4  lutego do 8 kwietnia 2017 r. trwało Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Szkolenie przeprowadzono w Powiatowym Ośrodku Szkolenia OSP działającym przy Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie.                    

Zajęcia prowadzone były przez funkcjonariuszy PSP pracujących  z węgorzewskiej komendzie. W kursie uczestniczyli strażacy - ochotnicy z Pozezdrza, Buder, Kut,  Harszu, Pereł, Radziej, Guji, Ołownika, Węgielsztyna oraz Węgorzewa - łącznie 35 słuchaczy. Trwające 134 godziny lekcyjne szkolenie swoją tematyką obejmowało między innymi takie zagadnienia jak: praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, obsługa sprzętu łączności o raz prowadzenie korespondencji radiowej, działania prowadzone podczas pożarów, sprawianie drabin pożarniczych, kierowanie ruchem podczas zdarzeń drogowych, obsługę narzędzi hydraulicznych, wykonywanie dostępu do poszkodowanych oraz ich ewakuacja podczas zdarzeń drogowych, działania w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego na poziomie podstawowym, elementy pomocy przedmedycznej. Kolejnym warunkiem, który musiał spełnić każdy z uczestników szkolenia było pozytywnie zaliczenie testu w komorze dymowej. strażacy-ochotnicy poznali  budowę i zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem ratowniczo - gaśniczym. * kwietnia 2017 r. komisja powołana przez Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy szkolenia. Ukończenie powyższego szkolenia uprawnia strażaków - ratowników do udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych.

Tekst. st. asp. T. Grunwald / zdj. st. asp. R. Palczewski