7 kwietnia br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie robocze poświęcone kampanii przeciwko wypalaniu traw na łąkach i nieużytkach w ramach ogólnopolskiej kampanii „Stop Pożarom Traw”.

W spotkaniu ze strażakami udział wzięli przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictw  administrujących lasami w powiecie lidzbarskim, przedstawiciele Agencji Rolnych działających na terenie powiatu, Policji, Straży Miejskiej oraz lokalnych mediów. W formie prezentacji multimedialnej strażacy przedstawili zebranym statystyki dotyczące pożarów traw na terenie całego kraju oraz na terenie powiatu lidzbarskiego z ostatnich lat. Omówiono także regulacje prawne dotyczące kwestii wiosennego wypalania pozostałości roślinnych, a także zasady współpracy wszystkich podmiotów mającej na celu ograniczenie tego procederu. Priorytetową sprawą w/w przedsięwzięcia było wypracowanie wspólnej strategii mającej na celu dotarcie do jak najszerszego grona społeczeństwa i uświadomienie, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

 

tekst; mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz       zdjęcia; asp. Przemysław Łatacz