Z myślą o poprawie wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w dniach 18 lutego do 9 kwietnia 2017 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy zorganizowała szkolenie strażaków-ratowników OSP. Zajęcia lekcyjne przeprowadzono w formie weekendowych zjazdów, w oparciu o tematykę "Programu szkolenia podstawowego strażaków-ratowników  OSP" z 17 listopada 2015 r. w liczbie 126 godzin lekcyjnych. Do udziału zgłoszono 21 strażaków.

Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy ustawicznie dokłada starań mających na celu podniesienia gotowości operacyjnej jednostek OSP znajdujących się na terenie powiatu. Z myślą o zapewnieniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia, jak również wychodząc naprzeciw potrzebom OSP co roku w nidzickiej komendzie odbywają się kursy szkoleniowe, na których doskonalą swoje umiejętności rzesze strażaków-ratowników, kierowców  bądź dowódców OSP. Nauka i wymiana spostrzeżeń z ratownikami Państwowej Straży Pożarnej doświadczonymi w likwidacji skutków różnych zdarzeń pozawala na wdrożenie druhów w arkana sztuki pożarniczej.

Zakończony w niedzielę kurs skierowany był przede wszystkim do druhów wstępujących w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych. Większość kursantów stanowiły osoby młode, rozpoczynające swoją społeczną służbę w OSP. Z zadowoleniem dało się zauważyć nowe osoby w aktywnych i rozwijających się w ostatnim czasie jednostkach, jak OSP Januszkowo, Szczepkowo Borowe i w innych. Uzyskanie kwalifikacji ratowniczych z pewnością podniesie gotowość operacyjną tych jednostek oraz wzmocni szeregi działaczy uczestniczących w zdarzeniach.

W ramach kursu instruktorzy i wykładowcy składający się z funkcjonariuszy KP PSP w Nidzicy przeprowadzili zajęcia praktyczne przygotowujące druhów do realizacji podstawowych umiejętności ratowniczych. Polegały one na zapoznaniu kursantów z obsługą podstawowego sprzętu ratowniczego, armatury wodno-pianowej, sprzętu łączności, a także elementami ratownictwa medycznego. Podczas zajęć  z wykorzystaniem wraku pojazdu oraz symulacji pożarów omówiono charakterystyczne scenariusze wypadków drogowych i pożarów.

W ramach szkolenia zorganizowano również zajęcia z wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu drogowego, uprawniające do kierowania ruchem, które przeprowadził funkcjonariusz KP Policji w Nidzicy.

25 marca, przy współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Olsztynie, przeprowadzono zajęcia wyjazdowe w Ośrodku Szkolenia PSP. Miały one na celu przygotowanie ratowników do pracy w aparatach powietrznych w pomieszczeniach zadymionych. Każdy z kursantów wziął udział w testach tzw. komory dymowej.

W dniu 9 kwietnia 2017 roku komisja wyznaczona przez Komendanta Powiatowego PSP w Nidzicy przeprowadziła egzaminy końcowe, które zdało 12 osób. Absolwenci nabyli uprawnienia umożliwiające wzięcie udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych.

OSP Janowo- 2 osoby

OSP Róg - 1 osoba

OSP Januszkowo -  3  osoby

OSP Bolejny - 1 osoba

OSP Nowa Wieś Wielka - 2 osoby

OSP Szczepkowo Borowe - 3 osoby

Sukcesywne podnoszenie umiejętności ratowniczych przez strażaków OSP spełnia ważną rolę w koncepcji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak również systemu jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu nidzickiego. Za sprawą organizowanych szkoleń oraz poprzez poprawę wyposażenia rośnie potencjał ratowniczy jednostek. Pozwala to na zwiększenie zaangażowania zastępów OSP w usuwanie skutków rosnącej liczby zdarzeń na terenie powiatu.

W drugim półroczu bieżącego roku odbędą się kolejne kursy: kierowców-konserwatorów oraz dowódców OSP.

Informacja: asp.sztab.A.Osowski - oficer prasowy KP PSP w Nidzicy

Zdjęcia: asp.sztab.A.Osowski/ st.ogn.P.Kulesza